15.05.2021

Problemen met online-gambling websites?

Met enige regelmaat wordt PointLaw benaderd door Nederlanders die een probleem ervaren met online gambling aanbieders, gevestigd op Malta. Meestal gaat het dan om een geblokkeerd account op pokerwebsites of een discussie over uitbetaling van prijzengeld.

In principe staat voor dergelijke geschillen kostenloos advies open via zogenoemde Alternative Dispute Resolution-organisaties (ADR).

Hoe werkt dat?

Alle online-gambling aanbieders bieden voor geschillen, waarmee u via hun afdeling customer-care niet verder komt, de mogelijkheid van geschiloplossing via ADR. Dit gaat via externe organisaties zoals o.a. eCOGRA of ThePogg.com. De aangewezen organisatie vindt u terug in de algemene voorwaarden op de website van de betreffende online-gambling aanbieder. De aanbieders committeren zich aan deze adviezen.  

Maar biedt het advies voor u geen aanvaardbare oplossing, dan kunt u, eveneens kosteloos, de Malta Gaming Authority vragen om te intervenieren en het geschil nader te onderzoeken.

Deze buitengerechtelijke routes beperken uw rechten niet: het staat u dan nog steeds vrij om rechtsmaatregelen te nemen tegen de online-gambling aanbieder.

Toch behoefte aan professionele, juridische ondersteuning?

PointLaw kan u bijstaan, zowel in het buitengerechtelijke klachten-traject als bij de rechtbank indien dat nodig zou blijken. Dat laatste is tot nog toe niet nodig geweest: PointLaw heeft in 2021 en 2022 Nederlandse clienten met succes bijgestaan en zonder gerechtelijke procedure alsnog een uitbetaling voor hen verkregen!

Wij kunnen u helpen bij het indienen van de klacht. Ook kunnen wij desgewenst en na bestudering van het dossier een inschatting maken van de slagingskans. Neem vrijblijvend contact op voor overleg over de mogelijkheden en de kosten die daaraan verbonden zijn.

Image: Business Markets UK

A tailored approach that puts the needs of the clients first.