DE BUITENLANDSE ARBEIDSOVEREENKOMST EN ZIEKTE: VAAK EEN ONGELUKKIGE COMBINATIE

Bent u in Nederland woonachtig en heeft u een in het buitenland gevestigde werkgever? Weet dan dat u bij langdurige ziekte voor onaangename verrassingen kunt komen te staan!

De rechten van werknemers bij ziekte varieren per land. Terwijl in Nederland de werkgever bij ziekte is gehouden aan reintegratieverplichtingen en doorbetaling bij ziekte, gelden in andere landen heel andere regels. Bijvoorbeeld in Malta, waar de werkgever bij ziekte slechts gehouden is om 14 werkdagen per jaar (!) door te betalen, staat dat in schril contrast met de 104 weken doorbetaling bij ziekte waar u in Nederland in beginsel recht op heeft. Na verloop van de 14 werkdagen per jaar waarin u ziek was, komen eventuele resterende ziektedagen voor eigen rekening of valt u terug op het sociale verzekeringsstelsel in Malta.

Afdracht van sociale premies

Europese regelgeving bepaalt in welk EU land u verplicht bent om uw sociale premies af te dragen. Het hangt af van het type werk en van de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd in welk land u premieplichtig bent: in uw woonland of in het land waar de werkgever is gevestigd. 

Op de arbeidsovereenkomst is vaak buitenlands recht van toepassing, nl het recht van het land van de werkgever. Het kan dus gebeuren dat u, op grond van EU regelgeving, sociale premies betaalt in uw eigen land en werkt op basis van een arbeidsovereenkomst waarop het recht van een ander land van toepassing is. Bij langdurige ziekte kan dat grote consequenties hebben.

Wat is uw situatie?

Bent u premieplichtig in het land van de werkgever, dan valt u in geval van ziekte normaliter gewoon onder het sociaal zekerheidsstelsel van het land van de buitenlandse werkgever.

Maar, dient u de sociale premies in Nederland af te dragen, dan gelden ook de Nederlandse maatstaven voor uitkeringen. Daar kan een probleem ontstaan, aangezien op de arbeidsovereenkomst veelal buitenlands recht van toepassing is. Terwijl het UWV er van uit gaat dat de buitenlandse werkgever ook reintegratieverplichtingen heeft en gedurende 104 weken uw salaris (deels) doorbetaalt, hoeft dat op grond van het toepasselijk recht van de arbeidsovereenkomst helemaal niet het geval te zijn. U kunt dan in een financieel vacuum belanden!

Zorg dat u zich bewust bent van uw situatie en neem waar mogelijk maatregelen om uw eventuele schade te beperken. PointLaw adviseert u graag.

A tailored approach that puts the needs of the clients first.