UBO Register

07.04.2020

Toelichting UBO verklaring


Advocaten mogen geen diensten bieden die in strijd zijn met geldende wet- of regelgeving. In het kader van de Sanctieregelgeving ter bestrijding van terrorisme dienen wij te checken of een bedrijf, diens bestuurders, gevolmachtigden en diens uiteindelijke belanghebbende (UBO) (zie definitie hieronder), voorkomt op de Sanctielijsten van Nederland en/of de EU. Deze checks dienen te worden gedaan voor het aangaan van de dienstverlening, maar ook gedurende de looptijd. Mocht blijken dat een van bovengenoemde personen op de Sanctielijst vermeld staat, mogen geen diensten verrichten worden en zal dit reden zijn om de opdracht te weigeren, dan wel te beƫindigen. Uit registers zoals die van de Kamer van Koophandel kunnen de Uiteindelijk Belanghebbenden niet altijd worden achterhaald. Om die reden vragen wij u deze verklaring in te vullen.

Wat is een UBO?
In deze verklaring betekent Uiteindelijke Belanghebbende (UBO): iedere natuurlijke persoon die - direct of indirect - een belang heeft in een organisatie of het vermogen van deze organisatie.

Wat wordt hier onder belang verstaan?

  • kapitaalbelang, bijvoorbeeld aandelen of certificaten;
  • stemrechten in de aandeelhoudersvergadering;
  • feitelijke zeggenschap;
  • bij een stichting of trust zijn: het recht op uitkering van het vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen, bijvoorbeeld door statutair bestuurderschap.

Wat is een direct belang?

Een belang rechtstreeks in de onderneming waarvoor deze verklaring wordt gevraagd.

Wat is een indirect belang?

Een belang dat iemand heeft in het bedrijf waarvoor deze verklaring gevraagd wordt via zijn/haar belang in een ander bedrijf dat aandelen bezit.

 

 

A tailored approach that puts the needs of the clients first.